När en skuld går vidare till inkasso

Det är inkorrekt att inkassokrav skickas av Kronofogden.. Ett inkassokrav kommer alltid från ett privat bolag medan krav från Kronofogden är ett anspråk från en statlig myndighet.

Den som får ett inkassokrav kallas för gäldenär och står i skuld till fordringsägaren, d.v.s. borgenären. Ett inkassoärende blir det först när borgenärens ursprungliga räkning med eventuella påminnelser inte blivit betald i tid. När det händer har borgenärer i egenskap av både företag samt privatpersoner rätt att lämna över ärendet till ett inkassoföretag.

Det medför att det kommer ett krav från aktuellt inkassobolag med ett förfallodatum som gäldenären får förhålla sig till. Från den dag ärendet inkommer till inkassoföretaget tvingas gäldenären betala sin skuld direkt dit istället för till borgenären.

Från och med nu är det inkassoföretaget du skall betala skulden till. För att kringgå att ärendet skickas vidare till Kronofogden bör inkassokravet inklusive eventuell ränta och påminnelse- och inkassoavgifter direkt betalas till inkassoföretaget. Man bör givetvis kontakta inkassoföretaget ifall kravet är fel. I det fall kravet är korrekt men man inte kan betala bör man ta kontakt med inkassoföretaget och precisera din situation.

Man kan försöka få inkassoföretaget att införa en avbetalningsplan. Alternativt kan man komma överens om en senare betalningsdag. När man ringer inkassobolaget för att beskriva läget så är det centralt att ange referensnummer m.m. förhandla med inkassobolag Om skuldsituationen är riktigt illa så är rådet att kontakta vänner och familj för att kolla upp om någon kan hjälpa ur den ekonomiskt svåra situationen.

Den som undviker att betala inkassokravet riskerar att få ärendet överlämnat till Kronofogden. Det medför extra kostnader och avgifter. Det som kanske är mest ofördelaktigt är att man riskerar att få en betalningsanmärkning, vilket innebära att det kan bli besvärligt att ta olika typer av lån. Man bedöms alltså som mindre kreditvärdig.

En borgenär behöver inte nödvändigtvis vända sig till ett inkassobolag om inte skulden betalas i tid. Borgenären kan vända sig med detsamma till Kronofogden som då skickar geldäneren ett betalningsföreläggande.