Så blir du av med sniglar och mossa I trädgården på ett effektivt sätt

Vem vill ha sniglar samt mossa I trädgåden? Ifall du hade kunnat konversera snigelspråket så hade du bett de små liven om att snigla sig bort till skogen och ta mossan med sig. Men nu får du nöja dig med en ejektorflaska och mossa gti eller Järnsulfat Turbo för att skrämma iväg både sniglarna och mossan.

Järnsulfat skys av mossa såväl som av sniglar

Om du har insett att din trädgård håller på att förvandlas till ett parti obygd där mossan har tagit över och sniglarna äter upp det lilla som finns i ditt trädgårdsland så ska du icke tappa modet. Införskaffa en ejektorflaska samt mossa gti (eller mixa 200-250 g järnsulfat och resten vatten upp till 1 liter) och börja spraya loss.

bred

När man sprayar en blandning av järnsulfat samt vatten över mossan så kommer den att svartna och dö. Samtidigt så får man sniglar att lämna området för en trevligare trakt.

Det finns även de som hävdar att gräset blir grönare av svavel- och järnnäringen i den här behandlingen vilket kan bero på att det kan gro sig starkare då man ändrar marken som det växer i.

Det blir underhållande att undanskaffa mossa med en smidig spridningsdunk

Det blir rentav roligt att ta bort mossa då man kan kliva runt med en dunk gti som man kopplar trädgårdsslangen till. Man behöver inte själv blanda vatten och medel i en kanna och man kan bli klar med effektiv mossbekämpning på mycket kort tid.

OBS: järnsulfat löser sig icke i vatten (som säljarna ideligen påstår), det slammas i vatten. Således skakar man ejektordunken före användning och stundtals under användningen. Dessutom med färdigköpta produkter som Mossa GTI samt Järnsulfat Turbo.

Rent praktiskt så behöver man ju enbart hälla på det medel som man vill använda i ejektorflaskan och sedan spruta på. Blandningen av vatten och det koncentrat som man har i ejektordunken sker fullständigt automatiskt.

Ska man processa ett stort område så är det verkligen att råda att man gör detta med en smart dunk.

Taket har fått en ny färg då mossan breder ut sig som ett täcke på det

Det är klart att du tvingas undanskaffa mossan på taket! Det finns även tak gti, Fulstopp Turbo och Takrent Turbo, som har samma fina verkan (utan att färga taket som järnsulfat gör) som den gti man kan nyttja på gräset. Ifall man låter mossan bli kvar på taket så finns det risk för sprickskador som kan medföra fara för de som rör sig under taket såväl som skador på innertaket.

Med en god ejektorflaska så blir jobbet så väldigt enklare. Det här är även ekonomiskt då du slipper investera i dyra produkter eller betala ett proffs för att komma och åstadkomma mossbekämpningen. Man kan anskaffa en tom ejektorflaska billigt på allt-fraktfritt.se och efteråt ejakulera vilket medel man vill. Bensaltensid tex. rengör taket och dödar all påväxt, dessutom osynliga, djupt rotade lavar och claudiosporum.

Det kan ta några timmar att processa ett tak så det är inte hela tiden att förespråka att ta mossbehandlingen på gräset samma dag som då man tar dän mossan på taket. Om man jobbar tillsammans med någon annan så kan det eventuellt fungera men själv blir det väl mycket göromål på en dag. mossa i gräsmattan järnsulfat.

Tänk på att utföra mossbekämpningen i din trädgård och på ditt tak en dag då det inte för mycket och det är skönt att vistas utomhus. Om det blåser på för hårt så riskerar du att få blandningen i ansiktet då du sprayar upp mot taknocken och det är inte kul att gå omkring på gräset och spraya då det är så kallt att man knappt kan andas.