Mossan bidrar till sprickor I takpannor

Mossa på taket kan ibland vara tjusigt men dessvärre innebär det problem. Det gäller att eliminera mossa på tak på grund av den kan leda till att tegelpannorna spricker och faller ned runt huset. För verkningsfull bekämpning av takmossa så kan man nyttja sig av järnvitriol, alternativt järnsulfat som det också heter, som man blandar med vatten.

ejektorspridare

Finns det risk att det färgar taket använder man i stället Bensaltensid (aktiv ingrediens i Grönfri men till en bråkdel av priset) utspädd 32 gånger eller Fulstopp. Dessa medel är bättre då de eliminerar all påväxt, tillika lavar.

Kom åt mossa på tak med bra mossbekämpning

Något man inte kommer ifrån då det rör sig om takmossa är att man tvingas arbeta handgripligen därför att få bort den. Man får ta sig upp till taket med högtryckstvätt och raspa men före man försöker rena bort all mossa så ska man processa med järnsulfat och vatten. Det finns tak GTI (verksam komponent är Bensaltensid) som är ett eminent medel som på ett effektivt vis tar kål på mossan.

Ifall man behandlar takpannorna med järnsulfat och vatten (testa först så de ej färgas) så kommer mossan att dö och frige greppet. Därpå så kan man starta med högtryckstvätten därför att skölja av resterna och få pannorna helt fria igen.

Spraya med vatten på taket på rätt sätt

Det man ska tänka på då man vill motverka mossa på taket är att man inte vill vattenskada med fel sprayteknik med högtryckstvätten. Det gäller att spraya uppifrån och ned, detta så att man inte får in vatten under takpannorna där det kan leda till skador på taket.

Därtill så kan takpannor vara porösa och man skall tillämpa sig av korrekt tryck. Om mossan sitter fastsatt hårt så kan det alltså vara klokt att uteslutande jobba med järnvitriol alternativt Bensaltensid samt vänta tills man ser att mossan börjar lossa taget.

Skrapa bort mossan från takpannorna säkert och kvickt

Det finns särskilda plastskrapor som är till för att skrapa längsmed tegelpannor. De här kan vara praktiska då mossan har släppt och man vill få bort den. Med en raspa så kan man komma åt ordentligt men det är återigen så att mossan tvingas ha släppt taget för att man inte ska behöva raspa så hårt.

Järnsulfat, Bensaltensid eller Fulstopp mot mossa på tak är en eminent lösning som allihopa med mossproblem på taket borde använda sig av. Det här är ingenting som kostar speciellt mycket och man måste inte vara proffs på trädgårdsarbete och renoveringar för att inse hur man ska tillämpa sig av mossa gti eller en ordinär pulverblandning som man själv blandar med vatten. Allt från järnsulfat, Bensaltensid, Fulstopp till påläggare, finns att anskaffa i välsorterade webshoppar som allt-fraktfritt.se.

Säkerheten är väldigt betydelsefull så använd korrekt arbetsredskap

Något som man aldrig ska tumma på då man väljer att själv ta hand om vården av taket är säkerheten. Chansa icke på att du kommer att nå hela vägen med en svajig stege och använd skyddsutrustning. Lär dig teknik för att spraya på med järnsulfat mossa på tak och ta assistans av andra ifall du inser att det blir för svårt att utföra jobbet personligen. Klicka här genast för mer detaljer ogräs i gräsmattan.

Det är också betydelsefullt att ha säkerhetsutrustning såsom skyddsglasögon då man börjar spraya bort åldrad död mossa som far i samtliga riktningar. Handskar är också bra såväl som skor som man får ett fint grepp med.