Man kan effektivt få dän mossan med hjälp av en spridarramp

Kan en stroller combi lyfta gräsmattan?

Flera vill mer än gärna bli av med ogräs för alltid. Man kan tillämpa sig av stroller combi för att både gödsla samt döda ogräs och detta kan funka väldigt fint.

bred spridarbom till vattenkanna

Innan du lägger på ett lager med stroller combi så kan du etablera med järnvitriol. Järnvitriolen är detsamma som järnsulfat och den är bra för att tillintetgöra mossan. Samtidigt så kan gräset bli finare av den här typen av behandling och järnsulfat mot sniglar kan också vara välkommet i somliga trädgårdar.

Gödsla gräset vid korrekt tidpunkt på året

Men när ska man egentligen lägga ut ett lager med stroller combi på gräset? Till att börja med så kan det vara klokt att ta hand om det här på våren men betänk att medlet behöver minst 15 grader för att funka.

Håll ett öga på väderrapporten och då du ser att det blir dags för varmare dagar, många dagar i sträck, så kan det vara läge att ta tag i saken. Initiera som sagt med järnsulfat och vatten. Det är förträffligt ifall gräset är fuktigt när man genomför gödsel samt antiogräs-behandling.

Om du vill sköta denna process mitt i sommaren så ska du tänka på att uträtta det mot eftermiddagen hellre än tidigt på morgonen. Under hösten så ska man hantera gödslingen mot kvällen istället för morgon eller mitt på dagen.

Bränn inte gräset med din stroller combi

Tänk på att ett torrt gräs kan “brännas” av en stroller combi-behandling. Ifall du kan sköta gödslingen en regnig men varm dag så är det fulländning då kommer den nämligen att giva riktigt förnäm effekt.

Kommer det här att giva det perfekta gräset i trädgården?

Den som tror att en hantering med en bra produkt är allting som behövs för att få en förtjusande gräsmatta är inte insatt i allt det jobb som en nyttig gräsmatta kräver. Visst är det så att bra produkter som järnvitriol och ogräsmedel är viktiga att tillämpa sig av men man måste se helhetsbilden och ha en god plan för att lyckas.

Om man följer en speciell plan så kan man till sist få en gräsmatta som sannerligen känns perfekt. Detta kan ta några säsonger för mossan är enveten och så tillika ogräset. Men ifall du långsamt men säkert får upp näringshalten i jorden och samtidigt ser till att motverka ogräset så kan du tids nog se att det finns mer gräs än mossa på mattan. Mer information: På denna sajten ogräs i gräsmattan.

Järnvitriol samt järnsulfat är detsamma men det finns en rad skilda bekämpningsmedel och produkter som kan innefatta en aning skilda ämnen. Med stroller combi så får du fördelen av flera olika effekter. Gräset får gödsling, ogräset dör och samtidigt så får man dessutom viss verkan mot mossan. Detta är en finemang produkt som man kan ha kolossal nytta av och som kan vara en central del av arbetet för det perfekta gräset.

Det perfekta gräset behöver, i kort version:
Järnsulfat när mossa visar sig, annars vår och höst, det ger näring till gräset.
Vartannat år behöver gräsmattan kalkas därför att hålla korrekt pH (6-7).
Gräsmattan behöver gödas. Oftare än man tror, åtminstone 2 ggr per år.
Vid behov, hos flertal är det var år, behöver gräsmattan jämnas till på våren med 5-10 mm grus eller jord, toppdressas.
Gräsmattan behöver klippas mycket. En självgående gräsklippare är en god idé.