Använd en ejektorflaska för att snabbare bli av med mossan

Det är enbart i sagoböcker som mossan är attraktiv att se på, ja och så antagligen djupt inne i skogen där den breder ut sig som ett lent täcke över sten samt häll. Men i trädgården så blir man inte glad av att se den här grönbruna växten, och man behöver ett gott medel mot mossa samt en ejektorflaska därför att bli av med den.

mossa

Med Mossa GTI så får man en färdigblandad lösning av 288 gram järnsulfat och resten vatten upp till en liter, som man kan spraya ut ovan gräs och gångar i trädgården. Medlet kommer att ha ihjäl mossan och giva gräset en chans till att få överhanden. Har man enbart en vanlig trädgårdsslang, bra skor och lite tålamod så är det här ett riktigt bra sätt att får bort mossan på.

Så använder du en ejektorflaska för att få bort mossan på gräset

Man kan säga ett en ejektordunk fungerar lite som en trädgårdsspruta. Man kopplar den vanliga slangen till dunken som har ett handtag med vilket man kan kontrollera vattenspridningen. Detta är effektivare än en spridarramp därför att man med ejektorflaskan ständigt får nytt vatten från slangen. Vill Du få reda på mer Klicka Här.

Dunken har en roll som gör att blandningen händer automatiskt och det är avsevärt praktiskt. Det är endast att koppla till slangen och därpå ge sig ut på promenad över gräset med tryckspruta för att spraya med lösningen.

Då det finns mossa på taket så kan man köra med tak GTI

Det finns även tak GTI som är till för taket. Här får man likadan sort av ejektordunk samt en Mossa GTI (utan järnsulfat som skulle färga taket) som är särskilt till för det som växer däruppe. Men då man ska hantera taket så jobbar man lite avvikande.

För det första så bör man raspa dän den mossa som man ser på taket med en skrapa. Därefter kan man skölja med vatten för att få bort otyglade bitar. Det hela samlas i hängrännan som man får sanera före man fortsätter arbetet.

När taket har skrapats rent med skrapa så kan man bearbeta med Tak GTI som kommer att tillintetgöra den mossa som fortfarande finns kvar. Man lämnar det hela på taket och kan sedan se fram emot att det förblir mossfritt.

Spara ständigt den tomma ejektorflaskan eller ejektordunken. Den är dyr och kan återanvändas. Mixa själv järnsulfat, 288 gram järnsulfat till en liter blandning.15 kg järnsulfat kostar mindre än en Mossa GTI. För tak kan man ladda på med Bensaltensid (Bensalkonklorid) eller Fulstopp.

Det finns tomma ejektorflaskor att inhandla, sök på spridardunk, blandningsdunk, ejektorblandare, ejektor, ejektormunstycke på internet.

På allt-fraktfritt.se finns både tom ejektordunk, smart dunk, spridningsdunk, järnsulfat, Fulstopp, Bensaltensid med mera. Allt-fraktfritt.se har även egna varianter på Tak GTI, Mossa GTI med flera under egna namn.

Då är billigare för man beställer genast från tillverkaren. Ofta är det därjämte bättre (starkare blandning) då företaget har råd att kosta på sig då man säljer omedelbart till användare utan mellanhänder. Dessutom är det så att ifall en ejektordunk får för lågt vattentryck blir inte blandningen tillräckligt kraftfull. Har man då en aning starkare blandning så funkar det ändå = fler nöjda kunder för allt-fraktfritt.

Gör det själv eller få kunnig hjälp

Tanken med ejektorflaskor och dunkar med färdigt mossmedel är att man ska kunna verkställa arbetet själv. Att vårda ett tak kan ta några timmar och det är klart att man tvingas se till att ha nödvändig skyddsutrustning som skyddsglasögon, handskar samt bra skor. För Takbehandling hela tiden ett munskydd, takmedlen har bensalkonklorid som aktiv ingrediens och den är starkt retsam i halsen samt gör blad på växter vita (plasta över vid behov).

Man kan ju dessutom få hjälp av familj samt vänner men då och då kan det vara enklare att göra allting själv. Det går ju även att hyra in professionell hjälp men då kommer det att kosta bra mycket mer än när man själv handlar mossa GTI och tar hand om spridningen på egen hand.

Man får helt enkelt avgöra hur mycket tid samt pengar man vill applicera projektet. Mossan måste bort så det gäller att finna den smidigaste vägen till en mossfri trädgård samt ett mossfritt tak.