Målarsoda för verkningsfull rengöring

Ett effektivt vattenfritt rengöringsmedel som funkar till olika typer av tvätt är Målarsoda som egentligen är natriumkarbonat. Att exempelvis vävsätta eller tapetsera kräver målarsoda ifall resultatet ska bli bra Väggar som inte kräver förarbete bör utförligt tvättas med en svamp som regelbundet tvättas av i vatten.

Det är inte bara för rengöring av målade ytor som målarsoda är effektivt. Målarsoda innehåller kraftfullt alkali och kan bryta ner det ytskikt som finns på den gamla färgen. Det innebär att ny färg eller tapet får bra fäste på grund av målarsodan gör ytan matt. På så sätt kan alltså målarsoda användas som rengöring innan målning. Därtill är målarsoda effektivt för rostborttagning.

För tryckimpregnerade trädgårdsmöbler kan målarsoda fungera bra för att både rengöra och bleka. Därtill är det effektivt för att vårda trall. Även i tillverkningsindustrier används målarsoda, och då främst inom tvål-och glastillverkning.

Natriumkarbonat har den kemiska formeln Na2CO3 och räknas till ett av världens mest använda kemiska ämne på jorden. Det är en jonisk förening som i vatten genererar en positivt laddad natrium-jon (Na) samt en negativ laddad karbonat-jon (CO3).

Att få målarsoda på huden är inte farligt, men det kan medföra irritation om det kommer i förbindelse med ögonen. Natriumkarbonat i sig är heller inte farligt att förtära under förutsättning att det är enormt små mängder. Det rekommenderas dock för säkerhets skull att målarsodans flaska är barnsäker.

Natriumkarbonat är ett naturligt förekommande ämne på jorden. Dock kan det även produceras på konstgjord väg genom att sammansätta natriumklorid (salt) och ammoniak.. Stora naturliga fynd av natriumkarbonat finns i exempelvis USA, Botswana, Indien, Mexiko, Sydafrika, Turkiet och Kina.

Natriumkarbonat kan användas åt att neutralisera fläckar och lukt, och ämnet i sig är luktfritt. Det är väl lämpat åt all typ av rengöring av tyngre smuts. Eftersom målarsoda kan uppträda en aning frätande så bör handskar samt skyddsglasögon användas.

Den som vill köpa målarsoda kan hitta det i dagligvaruhandeln. De olika fabrikaten av målarsoda som finns på marknaden är oftast lätta att dosera och återförsluta.