Vad för sorts hund är en vakthund och hurdan övar man och sköter man en vakthund?

En vakthund är en vakttränad, skarpgjord hund med syssla att vakta och skydda. Vakthunden arbetar allena under dygnets arbetsfria tid. Under den tidrymd hunden ej är i tjänst hålls den isolerad från andra folk i sin hundgård. Var hund skall ha 4-6 olika vakthundförare och enbart hundförare har kontakt med hunden.

utbildad vakthund som vaktar

Flera privata personer brukar hundar för att skydda huset eller annan privat tillhörighet. Många kallar dessa för “vakthundar”. Dessa hundars arbetssätt och egenskaper avviker dock kraftigt från den riktiga vakthundens. Till skillnad från den yrkesarbetande vakthunden lever dessa ihop med hundägaren och hans familj under dagarna och stängs under natten in på det ställe hunden skall vakta.

Vakthundens dressyr samt skolning

Vakthunden är argsint och uppträder väldigt misstänksamt mot obekanta människor. Många tror därför felaktigt att man under vakthundsdressyren misshandlar hundarna för att erhålla fram denna misstänksamhet. Intet är mer fel. Vakthundsämnen är hundar som äger en viss misstro till obekanta utan att för den skull vara ilskna. Vakthundens mentala status måste vara oklanderligt och under urbildningen byggs hundens självförtroende stegvis opp. Det här sker via att vakthunden belönas alternativt uppmuntras så snart den visar aggressivitet mot okända människor. För att denna misstänksamhet ej ska urholkas låter man aldrig vakthundar under utbildningen eller när de är färdigdresserade, möta andra människor än hundförarna. vakthund köpes Vakthunden ges aldrig lydnadsdressyr.

Vem anlitar vakthundar?

Vakthundar används av näringsverksamhet och myndigheter som vill ha en högre säkerhet. Ideligen anlitas vakthund när det blir inbrott och skadegörelse trots larm och anlitat bevakningsföretag. Vakthundar används likaså inom försvaret och då främst inom flygvapnet. I flygvapnet används vakthundarna framför allt som hangarhund. Inom flygvapnet har man inte haft ett enda inbrott, sabotage eller vandalisering på vakthundsbevakat zon. Varken agenter eller plogbillar promenerar frivilligt in till en vakthund. Vakthundar används dessutom till viss del av marinen.

Vad är den utbildade vakthundens allra vanligaste uppgift?

Vakthundens främsta uppgift är att skalla om och markera om någon främmande människa kommer in på det område som hunden ska bevaka. Vakthunden markerar detta genom att skälla. Skulle någon trots hundens varning fortskrida in i hundens område brukar vakthunden gå till angrepp. Under dressyren görs inga försök att styra alternativt stävja hundens intensitet vid attack. Mycket bra vakthund detaljer finns på vakthunden.com

Eftersom inga försök görs att kontrollera eller reducera attackens intensitet kan ett sådant anfall ge avsevärt allvarliga personskador. Vakthunden kan ha förbindelse med vakten genom så kallad skallförstärkare alternativt skallalarm, kopplat till högtalare, radio alternativt vanligast, mobiltefon.