Upplev processen att brygga eget vin

Hemmabryggning av vin har blivit allt mer populärt allt eftersom vinsatser samt redskap blivit bättre. Den som önskar tillverka gott vin utan att behöva fundera på vilka specifika ingredienser som krävs kan med fördel handla färdiga vinsatser. Det finns en hel uppsjö av vinsatser på marknaden och antalet växer. Gert Strand AB är en etablerad återförsäljare av produkter som har med vinframställning att göra. Företaget säljer varierande vinsatser med olika smakuppsättningar.

Följer man bara utförligt de instruktioner som medföljer vinsatserna så är det svårt att misslyckas med sitt vin. Men den som är lite mer rutinerad och har bryggt vin själv förr kan experimentera lite mer. Att göra vin på egna bär och frukter brukar vara någonting som många föredrar trots att riktigt vin minsann ska innehålla vindruvor i enlighet med EUs definitioner.

Bär kan plockas långt innan de ska användas. Se bara till att lagra de mörkt och svalt. Som ett första led i vinprocessen så ska bärsaften pressas ur och blandas med förslagsvis 10 liter vatten. Det är oerhört betydelsefullt att vattnet är ordentligt rent. Gert Strand AB säljer aktivt kol som är utmärkt åt att rena vatten. Det är effektivt att filtrera vattnet via granulerat aktivt kol alternativt att nyttja pulverkol åt att slamma upp det. Reningen bör förekomma i rumsvärme. Kolets kvalitet avgör rengöringsförmågan. Några av dessa kvalitetsaspekter är kolets porstruktur och dess yta i kvadratmeter per gram.

När bären är pressade har det bildats en vinmust som ska föras över till en jäshink i en process som kallas förjäsning. Den ska ha ett vattenlås med position intill gummit på hinklocket. Det brukar nämligen bildas skum de första dagarna av jäsningen och om hinken inte är nog stor så kommer mäsk pysa ut genom vattenlåset.

Efter förjäsningen måste vinet tappas om. För det krävs en rymligare jäshink, och för att förenkla tappningen från en hink till en annan så är det en bra idé att nyttja en så kallad sughävert. En annan betydelsefull utrustning är en oechslemätare som används åt att dosera sockerhalten i musten. Ett mätglas som rymmer 100 ml, stort nog att oechslemätaren ryms, är ett enastående redskap som underlättar bryggningen.

När man mäter med oechslemätaren ska man beakta att det inte bara är sockerhalten som genererar utslag på flytvikten. Det beror på att varierande bär och frukter består av annorlunda mängder extraktämnen som påverkar utslaget.

Glöm inte att ta prover av vinet under hela processens gång. Det är nödvändigt för att dirigera bryggningen åt rätt håll. Mät upp ungefär tre deciliter vin i ett litermått och ta därefter mätglaset till hjälp och fyll upp 100 ml för att därefter sänka ned oechslemätaren och läsa av värdet. Läs mer här Bordsvattenaromer 100 ml ger 50 liter

Det är värt för ordningens och processens skull att utförligt importera mätuppgifter i en detaljrik bryggjournal. Genom att följa utvecklingen på det sättet så reducerar man risken markant att i slutändan bli snopen över vinets smak. Var ingående med att även smaka av vinet och låt det skänka smak länge i munnen.

I jäskärlet får vinet stå i drygt 2-4 veckor, beroende på vilken jäst som använts m.m. En del tappar om vinet och filtrerar det ännu en gång när jäsningen är klar.