Okomplicerad och smidig hembryggning av vin

I Gert Strand AB:s sortiment finns mängder av produkter som är lämpade till alla som brygger eget vin. Företaget har enorma kunskaper om vad som leder till ofelbar vinbryggning och erbjuder vinsatser som har väldigt hög kvalitet. Kvaliteten är densamma som den etablerade vinindustrin får ta del av då massor av Gert Strand AB:s produkter går dit.

Hur har vinodlingen och vinframställningen sett ut genom historien då? De äldsta spåren är från ungefär 5000 fKr och har upptäckts i Persien, eller nuvarande Iran. Vinkonsten spred sig i första hand därnäst till de grekiska öarna och därpå vidare till södra Frankrike och Italien. Slutligen förknippades alla områden inom Romariket med vinkonsten och när storhetstiden var över levde kunskaperna om vin vidare fram till nutid och har såklart också spridits till resten av världen.

Hur går den traditionella vinframställningen till? Det är bra att förstå den processen eftersom hemmabryggningen av vin i stora drag är en analog process men naturligtvis förenklad och anpassad.

Vin i den traditionella bemärkelsen får bara kallas vin ifall det framställs av vindruvor. Detta enligt EU:s definition. Därför framställs alltså vin ur saften från pressade vindruvor. Gröna, gulvita eller blå druvor används till vitt vin och svartblå, blåröda eller blå druvor används till rött vin. Det finns oerhört många speciella olika processer av vinframställning, vilket beror på alla olika vindistrikt runt om i världen.

I en krossningsmaskin krossas vindruvorna alternativt genom den mer klassiska metoden då druvorna trampas av människor. På en del mindre anläggningar är fortfarande trampning pågående.

Stjälkarna från druvorna ska avlägsnas under pressningen, och när vitt vin framställs är det viktigt att också avlägsna skalet på druvorna. För att röda druvor ej ska bibringa vitt vin är man tvungen att ta bort skalen. Svaveloxid tillsätts för att komma åt exempelvis vildjäst, bakterier samt andra oönskade mikroorganismer. Efter pressningen har man en must som därefter samlas upp i jästankar i rostfritt stål, cement, trätunnor alternativt ekfat. Vidare sker skilda jäsningsprocesser.

Den som aldrig förr bryggt vin hemma kan med fördel köpa en vinsats. Resultaten blir oftast goda och instruktionerna som följer med vinsatsen tenderar att vara enkla att följa. Men den som eventuellt har bryggt några vinsatser kanske önskar prova med varierande bär, frukter och juicer. På så vis lär man sig egna recept. Men se till att planera vinsatserna noggrant för att få vinet i rätt smakriktning redan från begynnelse.

Man vet aldrig riktigt på förhand exakt hur ett vin kommer smaka eftersom var vinsats brukar erhålla annorlunda prägel, till och från påtagliga men mestadels särdeles marginella. Variationer tenderar att nästan jämt bli till, vilket bland annat beror på växlande temperaturer, mognad av frukter o.s.v. Att plocka bär under sommaren och hösten är en utomordentlig förberedelse för sina vinsatser. Bären torkas och förvaras svalt och mörkt till dess de ska användas.

Det är mycket viktigt att hålla en hög hygienisk nivå. Det är faktiskt en av de viktigaste faktorerna för att nå målet med vinframställningen. Vinmäsken är nämligen känslig för föroreningar av olika slag. Mer info: På denna sajten Vispgrädde patroner & sifoner

Ifall hygienen är en nödvändig faktor så är vattnet minst lika relevant. Det får inte ha några bismaker och ska vara ordentligt rent. För att vara säker på att vattnet är riktigt rent kan man rena det med hjälp av aktivt kol. Det är en mycket bra naturlig produkt som kan användas på nytt. Därutöver fungerar det till att dessutom rena alkohol. Aktivt kol absorberar oönskade ämnen i både vätskor samt gaser. Då och då lyckas nämligen inte vanlig filtrering avskilja vissa ämnen.

Aktivt kol finns i formerna pulverkol, granulerat kol samt högtryckspressat format kol. Reningsförmågan beror på den sort av kol som används, dess porstruktur och area i kvadratmeter per gram. Vanligast är att använda pulverkol för att slamma upp vätskan eller att filtrera vätskan genom granulerat aktivt kol. Reningen bör ske i rumsvärme och man ska undvika rening i kyla eftersom det i värsta fall inte funkar alls.

Det krävs inte fullt så mycket och avancerad utrustning som det gör inom den traditionella vinindustrin för att brygga sitt eget vin. Det krävs en brygghink på ca 30 liter som har ett vattenlås placerat i gummit på hinklocket. Ur vattenlåset släpps den koldioxid som bildas under jäsningen ut. Är hinken för liten kommer det inte finnas svängrum för det skum som kan bildas under de första dagarna av jäsningen. Och i en mindre hink kommer mäsken pysa ut igenom hinkens vattenlås.

I brygghinken sker förjäsningen. När man brygger vin hemma gör man vanligtvis en förjäsning innan en aningen längre jäsning. Varför jäsning? Den huvudsakliga anledningen är att få upp alkoholhalten.

Bra jäst påverkar bryggning mer än man kan ana. Gert Strand AB har vinjäst i sortimentetet som jäser extremt rent. Den bidrar till en högre alkoholhalt än normalt tack vare att den utgörs av näringsämnen och innehåller mindre socker vilket resulterar i snabbare jäsning.

Att det finns olika sorters jäster beror på att en del är mer lämpade för fruktigare viner medan andra är mer lämpade för att åstadkomma en högre alkoholhalt. För att upptäcka skillnader är ett gott råd att prova varierande jäster till samma vinsats.

Vidare i processen krävs en ännu större hink som i detta sammanhang kallas för jäshink. Det ska nämligen ske en omtappning vilket sker med hjälp av en sughävert. Vinet tappas från ena hinken till den andra.

Det krävs därtill en oechslemätare som är till för att dosera sockerhalten i musten. Till den krävs ett mätglas så stort att oechslemätare får plats. En tillräcklig storlek brukar vara 100 ml. Då och då genererar olika extraktämnen från frukter och bär utslag på flytvikten, vilket man får ha i åtanke när man mäter sockerhalten. En provtagning med oechslemätaren förutsätter att man mäter upp drygt tre deciliter vin i ett litermått för att därefter fylla upp mätglaset till 100 ml där oechslemätaren sänks ned för att läsa av värdet. För noga in alla uppgifter i en bryggjournal för att lättare ha möjlighet att följa processen.

När vinet jäser kan det finnas besvärande mängder kolsyra som påverkar mätvärdet negativt. För mycket kolsyra innebär oftast fel densitet på provet. Då kan man vispa lite i litermåttet och på så vis få undan den största mängden av kolsyran.Övriga faktorer som påverkar densiteten är rester av frukter eller bär. Om alla förutsättningar är uppfyllda kommer några månaders lagring leda till ett gott vin fritt från konstiga bismaker

När man använt hinkar och kärl måste de sköljas ut noga, och det bästa är att nyttja rengöringsmedel som är oparfymerade. På så vis riskerar man inte att dofter sitter kvar till nästa bryggning. Lägg skopor, mätglas, oechslemätaren m.m. på ett fat när vinet ska provsmakas. Placera locket till hinken rättvänd på en skål så att föroreningar inte når den sida som befinner sig inåt i hinken.