Lättare att överföra vätska med en stor tratt

Vid många tillfällen kan det vara fördelaktigt att använda sig av en tratt. Den är ämnad för att tappa över vätska från en behållare till en annan. För somliga överföringar duger det med en liten tratt men över lag sett så brukar en stor tratt vara att föredra.

Hur ser en tratt ut? Den är formad som en kon och på ovansidan där man häller vätskan är öppningen stor. Öppningen smalnar dock av och formar sig nertill av tratten som ett rör. Tack vare avsmalningen blir det enklare att placera och rikta vätskan dit man vill att den ska transporteras vidare. Exempelvis passar trattens avsmalnade del i mynningen på en flaska.

stora

En tratt bör vara slittålig och hållbar. De typiska materialen som trattar brukar vara utformade i är rostfritt stål samt plast. Man bör välja material på tratten efter den typ av vätska som ska transorteras. Om man exempelvis ska transportera vätskor som är frätande är tratt i stål att föredra.

Med en stor tratt blir det mindre risk att man spiller. I de fall då mynningen är vidsträckt på den behållare man häller ifrån och det handlar om mycket vätska så kan flödet bli kraftigt. I ett sådant läge kan det såklart bli lättare att styra in flödet i en stor tratt snarare än i en liten. Det kan till exempel röra sig om att man ska hälla i bensin i en bensindunk, eller fylla på olja till bilen.

Men många vill såklart undfly spill när det handlar om relativt kostsamma vätskor som till exempel olja och bensin. Dessutom kan dessa typer av vätskor medföra åkommor om man spiller på sig själv och huden. plasttratt köpa. Ett annat exempel när en stor tratt kan komma till användning är när man brygger eget vin hemma. Omtappningar av vinet måste då ske smidigt eftersom det ska hällas fram och tillbaka flera gånger. Även vin vill man ej gärna spilla då dropparna är kostsamma.

Man måste tänka på att hälla långsamt när man handskas med en tratt. Vätskan bör ges tid att rinna ned för att undfly att trattens öppning ska bli överfull och flöda över.

I köket är trattar frekvent förekommande. Det är sannerligen ett bra redskap som underlättar uppgifterna i köket.

Det kan handla om när man exempelvis ska hälla upp saft som man kokat alternativt dosera ingredienser av olika slag. För alla syften är en stor tratt att föredra. Men det kan minsann vara svårt att komma åt med tratten stundtals och då kan man använda sig av ett böjbart förlängningsrör som är ett vanligt tillbehör till tratten.