Grön fri tar bort mossan på taket

Ett tak som är beklätt med mossa måhända ser romantiskt ut men då man tänker på vad mossa, lavar samt alger gör med taket så kan man få mardrömmar. Nu är det ej så krångligt att behandla taket med grön fri som är en produkt som kommer från Jape. Grönfri är en bensalkonklorid (Bensaltensid) som har spätts ut med vatten.

En av de främsta anledningarna till att man skall välja grön fri är att det här blir billigare än andra alternativ (bensaltensid och Fulstopp undantaget som är samma sak till betydligt lägre pris) men med tak så är det där med säkerhet A och O. Ifall taket är mycket brant så är det relevant att man anlitar en professionell takrengörare så att man inte riskerar liv och hälsa på grund av lite mossa!

Är det farligt att använda sig av grön fri på taket?

På taket så kan det lura många faror och mossan är en av dessa. Dels så är det så att mossan kan expandera genom tegelpannor och resultera I frostsprängning varefter man kan få besvär med bitar som lossnar samt faller ned.

Mossa kan också medföra fuktskador som skadar både tak och hus. Det här är en typ av fara som kan bli väldigt kostsam ifall man inte gör något så snart som man inser att taket börjar ändra färg.

Kemikalier kan upplevas som skrämmande, och man ska ha hänsyn för produkter som Grönfri då de innehåller kemikalier som i större doser kan vara farliga för personer samt för djur. Trots detta så rekommenderas kemikaliska behandlingar av experter helt enkelt för att de är så pass effektiva.

Om du tänker dig att du ska raspa bort all mossa däruppe på taket så tar du en större risk. Samtidigt som du står och svajar på en stege och tar i för att få loss mossan så kommer du att sprida sporer vilket kan leda till ännu mer mossa nästa säsong.

Produkter som är effektiva samt fungerar bra mot mossa på tak

Det är numera välkänt att Japes mossmedel funkar bra mot mossa på tak. Den som testar grön fri är snart av med all mossa och all påväxt på taket. Men tänk på att det är fint att förbehandla via att skrapa bort mossklumpar som man lätt får bort med en bra takskrapa. Detta medför en aning mer arbete men det kan vara det värt då behandlingen ger en utdragen effekt.

Grönfri består av Bensaltensid (bensalkonklorid) utspätt med vatten. Den som vet detta kan inhandla Bensaltensid, späda ut det 32 ggr med vatten (1 liter blir 32 liter brukslösning) och få samma produkt till en bråkdel av priset. Alternativt använda Fulstopp, samma verksamma beståndsdel men mycket billigare att inhandla.

Den bästa tiden för takrengöring är under våren samt under hösten. Man bör behandla och tvätta taket en mulen dag då man inte får så mycket ultraviolett ljus som kan manipulera de kemikalier som man använder sig av på ett negativt sätt.

Man kan behöva behandla mer än en gång per år ifall man har envis mossväxt, men med grön fri så är det flera som rapporterar att man ser stor skillnad två år efter behandling utan att ha återupprepat. Med bra förbehandling så får man bättre och långvarigare resultat och så ska man självklart tänka på att ersätta de delar av taket som har skadats och som har sprickor där det är komplicerat att komma åt mossan och sporerna.