Framställ goda viner direkt i hemmet

I enlighet med EU:s definitioner får vin enbart kallas vin ifall det framställs på pressade vindruvor. Men det är beteckningar som är gällande inom den etablerade massindustrin av vin. Faktum är att man kan ägna sig åt i grunden samma förfaringssätt men använda sig av andra bär som inte är vindruvor, och vi kallar det ändå vin. Utöver vinframställning på allehanda bär är det även vanligt förekommande att man brygger vin på varierande frukter alternativt juicekoncentrat av olika slag. Klicka här för Absint, tillbehör & etiketter

Vinframställning hemma är en spännande arbetsgång att följa. I fall då man inte brygger utifrån en färdig vinsats så har man möjlighet att välja vilka bär eller frukter som vinet ska bestå av. Under sommaren och hösten är det helt perfekt att plocka bär åt en kommande egengjord vinsats. Låt bären förvaras i kyla och mörker till dess det är dags.

Centralt i det initiala skedet av bryggning är att se till att ha fräsch utrustning och också rent vatten. Orenheter, föroreningar eller annat i vattnet medför bismaker och kan i värsta fall förstöra vinet helt å hållet. Det är således en god idé att nyttja aktivt kol för att förädla vattnet som ska användas till bryggningen.

Aktivt kol förekommer i formerna pulverkol, granulerat kol eller högtryckspressat format kol. Vilken rengöringsförmåga det blir beror tillfullo på kolets kvalitet, dess area i kvadratmeter per gram samt porstruktur. Effektivt är att sila vattnet via granulerat aktivt kol alternativt att tillämpa pulverkol för att slamma upp det. Låt reningen äga rum i rumstemperatur.

För att komma igång med själva bryggningen när planering och rengöring är färdigt, så behövs en brygghink på ca 30 liter. Den ska ha ett vattenlås som ska vara placerat vid gummit på hinklocket. Det brukar blidas skum under jäsningen de första dagarna och är hinken för liten så kommer mäsk pysa genom vattenlåset.

Senare i processen när den så kallade förjäsningen är utförd så måste vinet tappas om. Då krävs en större jäshink. För att tappa över vinet från ena hinken till den andra så är det nödvändigt med en sughävert. En annan mycket angelägen del av utrustningen är en oechslemätare som är till åt att dosera sockerhalten i musten. Även ett mätglas är nödvändigt som är stort nog att oechslemätaren får plats. En lagom storlek på mätglaset brukar vara 100 ml.

Det är inte alltid enbart sockerhalten som genererar utslag på flytvikten. Beroende på vilka bär eller frukter som används så påverkar dess annorlunda mängder extraktämnen utslaget. Det är angeläget att ha det i åtanke under bryggningens gång.

Mellan varven är det nödvändigt att ta prover av vinet. Det bästa är att mäta upp ungefär tre deciliter vin i ett litermått. Ta mätglaset till hjälp och fyll upp 100 ml och sänk därnäst ned oechslemätaren för att därpå läsa av värdet. Glöm inte bort att anteckna samtliga data och gärna föra en noggrann och detaljrik bryggjournal. Det är viktigt att följa utvecklingen av processen för att inte i slutändan bli överraskad. Ta följaktligen såklart även smakprov och låt vinet smakas av länge i munnen.

I slutskedet av processen får vinet stå i jäskärlet i cirka 2-4 veckor, vilket beror på vilken jäst som används, sockerhalt m.m. Tappa om vinet och filtrera på nytt när jäsningen är redo.