Att brygga eget vin kräver förberedelser

Hemmaframställning av vin är en bok som noggrant förklarar hur vinberedning går till. Författaren till boken, Kjeld Erlandsen betonar bland annat vikten av god planering före vinbryggningen. Det är viktigt att ta förberedelserna med stort allvar. Det gäller såväl nybörjare som de med längre erfarenhet av vinbryggning. Varje bryggsats är nämligen exklusiv och slarvas det med någonting så kan det till och från influera slutresultatet påtagligt.

Först och främst ska man bringa struktur i processen genom att skriva upp allting som behövs fram till fulländad produkt. Gör en förteckning över allt som bör köpas. På så vis får man en tydlig översikt och eliminerar risken att förbise något väsentligt. Granska också att den utrustning som ska användas är ren och att den givetvis funkar.

Att vara bra rustad kan bespara dig många felaktigheter under processens gång, och därutöver undgår du att möjligen mista humöret på vägen. Läs således noga samtliga bruksanvisningar (om så finnes) för varje enskilt område. Att läsa bruksanvisningar efter bryggning är ju inte optimalt, om än bättre att inte läsa alls med tanke på att det kan förenkla inför nästa bryggning. Bensaltensid spädes 32 ggr

Att föra någon typ av bryggjournal är att föredra. Allt som tillsätts bör noteras. Tänk om du exempelvis lyckas brygga drömmarnas vin som du så gärna vill brygga på nytt, men som du inte minns hur du gjorde. Detsamma gäller för dåligt vin. Vad gick snett i processen? Med hjälp av en bryggjournal kan du lätt lokalisera moment och tänka om inför nästa bryggning.