Glukosamin lindrar din smärta samt ökar rörligheten

Den som har svårighet med rörlighet och upplever att leder och brosk känns slitna kan bli hjälpt av kosttillskott innehållandes glukosamin. För att kroppen och dess rörlighet ska fungera som den bör så krävs nämligen produktion av glukosamin. Det är en del av ledväskans smörjande ämnen. Produktionen av glukosamin bidrar till produktion av hyaluronsyra, vilket är ett ämne som i sin tur genererar smörjande verkning för leder samt brosk.

En del människor upplever dock bekymmer med tanke på att hyaluronsyran inte produceras som den bör.

Viskositeten hos hyaluronsyran är oerhört hög och skyddar samt har dämpande effekt på ledbrosk och artrosskador. Faktorer som påverkar produktionen av glukosamin till det sämre kan exempelvis vara stigande ålder samt strikt träning. Dessa omständigheter kan innebära att broskcellerna hämmar sin tillverkning av hyaluronsyran. Kosttillskott innehållandes glukosamin har följaktligen som uppgift att hindra eller mildra nötning på leder och brosk, och det är flertal människor som har upptäckt kosttillskottet.

Det finns många fördelar med kosttillskott med glukosamin och ur många avseenden är det faktiskt en mirakulös åtgärd. Det ger exempelvis inte några biverkningar och det påverkar heller inte övrig medicinering. Det beror på att glukosamin är ett naturligt kroppseget ämne. Därför har det inte på något vis skadande effekter på människan.

Användning av kosttillskott med glukosamin kan medföra symptomlindring hos patienter med lindrig grad av knäartros. Därutöver har personer med ledproblem av typen osteoartros beskrivit att värk avtagit fullständig eller åtminstone att besvären lindrats avsevärt vid intag av kosttillskottet.

Enligt vetenskapliga studier har tillförsel av glukosamin kompletterande egenskaper på den kroppsegna och befintliga produktionen. Glukosamin påstår även mildra ledbesvär bättre än till exempel naproxen och ibuprofen efter ett par veckors användning. De antiinflammatoriska preparaten har därutöver visat tendenser att resultera i biverkningar.

Via dubbelblindtester har effekten av glukosamin testats i förhållande till placebopreparat. Testerna har visat tydligt att det är lindrande för smärta, rörlighet samt svullnad i leder glukosamin från grönläppad mussla.

naturmedel mot artros

Produktionen av ledbrosksämnen och ledvätska verkar öka i samband med intaget av glukosamin. Vilket är någonting som faktiskt kan resultera i att ett skadat ledbrosk kan bli till fullo återställt.