Glukosamin – ett kosttillskott

Är inte rörligheten som den borde? Känns leder och brosk slitna? För att kroppen och rörligheten ska funka som den ska så krävs produktion av glukosamin. Det är ett ämne som i sin tur bidrar till produktion av hyaluronsyra som har smörjande verkan på leder samt brosk. Glukosamin är alltså en del av ledväskans smörjämnen. Problemet är att hyaluronsyran ej produceras som den borde hos alla personer.

Glukosaminsulfat pulver, bra Glukosamin till bra pris.

Exempelvis kan tilltagande ålder samt tuff träning medföra att broskcellerna hämmar sin produktion av hyaluronsyran. Viskositeten hos hyaluronsyran är väldigt hög och har en dämpande effekt som skyddar ledbrosk mot artrosskador.

Problemet med bristfällig framställning av hyaluronsyran uppstår på grund av otillräcklighet av glukosamin i kroppen. Som tur är finns kosttillskott av glukosamin på marknaden i syfte att stoppa alternativt dämpa slitage på leder och brosk. Flertal personer har upptäckt förbättringar av att ta glukosamin som kosttillskott.

Det flertal upplever som en fördel är att det inte ger några biverkningar och det påverkar inte heller andra former av medicinering. Glukosaminsulfat är nämligen ett kroppseget och naturligt ämne som människan därför inte tar skada av. Till exempel kan patienter med lindrig grad av knäartros erfara symtomlindring genom att behandlas med glukosamin. Personer med ledproblem av typen osteoartros har blivit alldeles fria eller åtminstone upplevt att besvären lindrats vid användning av glukosamin. För många har det således klassats som ett mirakelpreparat.

Flera vetenskapliga undersökningar har påvisat att ytterligare tillförsel av glukosamin tas upp av kroppen och äger kompletterande effekt på den kroppsegna produktionen. I jämförelse med antiinflammatoriska preparat som naproxen samt ibuprofen har glukosamin haft bättre lindring av ledbesvär efter några veckors bruk. Därtill har det visats att de antiinflammatoriska preparaten kan medföra biverkningar. glukosaminsulfat billigt.

Effekten av glukosamin har testats i förhållande till placebopreparat via dubbelblindtester och som då uppvisat tydlig lindrande effekter för smärta, rörlighet samt svullnad i leder.

ren glukosamin är utan nyponpulver biverkningar

När intaget av glukosamin ökas verkar även produktionen av ledvätska och ledbroskämnen stegra. Det kan rentav resultera i att ett skadat ledbrosk kan bli till fullo återställt.