Det kroppsegna ämnet glukosamin

Produktionen av glukosamin, som krävs för rörligheten av kroppens leder och brosk, bidrar till produktionen av hyaluronsyra som har en smörjande effekt. Den höga viskositeten hos hyaluronsyran har en dämpande verkning och skyddar ledbrosk mot artrosskador. Strikt träning och ökande ålder kan dock medföra att broskcellerna inte producerar hyaluronsyran som de bör. Därför kan det vara idé att ta ett tillskott i form av glukosamin för att motverka slitage på leder och brosk.

Det är en rejäl fördel att glukosaminsulfat är ett kroppseget ämne och som inte påverkar andra former av medicinering. Det ger heller inga biverkningar.

Patienter med ringa nivå av knäartros kan känna symtomlindring av kur med glukosaminsulfat. Även människor med ledproblem av typen osteoartros har blivit helt fria eller åtminstone upplevt minskade plåga vid användning av glukosamin.

Glukosamin är helt enkelt en del av ledväskans smörjämnen. Åtskilliga undersökningar har visat att ytterligare inflöde av glukosamin tas upp av kroppen och kompletterar den kroppsegna produktionen. När glukosamin har jämförts med antiinflammatoriska preparat som ibuprofen och naproxen har glukosamin bidragit till bättre lindring av ledbesvär efter några veckors nyttjande. De antiinflammatoriska preparaten kan dessutom medföra biverkningar.

Glukosaminsulfat pulver, bra Glukosamin till bra pris.

I så kallade dubbelblindtester då effekten av glukosamin har testat i förhållande till placebopreparat så har glukosamin visat på markant lindrande verkning angående plåga, rörlighet och svullnad i leder som har skadat ledbrosk.

Vid ökat intag av glukosamin så tycks dessutom produktionen av ledvätska samt ledbroskämnen öka. För att få veta information om det här Betrakta denna informativa webbsida
I bästa fall innebär det att ett skadat ledbrosk kan bli till fullo återställt.