Archive for the Hund Category


Vad för sorts hund är en vakthund och hurdan övar man och sköter man en vakthund?

En vakthund är en vakttränad, skarpgjord hund med syssla att vakta och skydda. Vakthunden arbetar allena under dygnets arbetsfria tid. Under den tidrymd hunden ej är i tjänst hålls den isolerad från andra folk i sin hundgård. Var hund skall ha 4-6 olika vakthundförare och enbart hundförare har kontakt med hunden. Flera privata personer brukar […]

Read More...