Absinthe, – den mest legendariska utav alla drycker

Under hela historien om alkoholhaltiga drycker, hittar du ingen mer legendarisk än absint.


godabsint.com

De flesta människor har förmodligen en grundläggande medvetenhet om att absint är, men de mesta utav dem vet bara några sanna information om alkohol alternativt alkohol samt blott en bråkdel av dem innehar haft tillfälle att ha ett glas utav denna mystiska dryck före sej på bordet.

På grund av detta vill jag med det här lilla inlägget presentera för er läsare en del information om denna legendariska spritdryck och se tillbaka på dess lysande förflutna.

Det var i Couvet, Schweiz på 1790-talet som en så kallad allfungerande tonic som kallades absint först gjordes.

Mycket berusande och smaksatt med anis, sägs absint äga varit uppfinningen utav Pierre Ordinaire, en doktor från Frankrike.

Men lokalbefolkningen i byn kommer ihåg att flertal år innan Dr Ordinaire kom till platsen, var systrarna Henriod berömda för att har fabricera en medicinsk tonic som bar en stor likna med absint.

Likväl var det Ordinaire, ej Henriod systrar, som avyttrade formeln för absint tonicen till Dubied-Pernod familjen, som sedan etablerade den första kommersiella verksamheten i Couvet, ett absint destilleri.

Under de årtionden som följde började absint att förlora sin bild som en läkemedelstonic och blev mer bekant för sina psykologiska effekter – stimulerande visioner, fantasier samt för att ge inspiration till konstnärer.

Alltså legenden om den gröna fen kom på plats.

Ett realitet är att hon inspirerade så stora konstnärer och författare som Degas, Erfaren Gogh, Picasso, Hemingway, Oscar Wilde och Mary Shelley att skapa målningar samt litteratur som har blivit tidlös i världens konst samt litteratur.

När artonhundratalet gick mot sitt slut växte en lobby mot alkohol i allmänhet samt mot absinthe i synnerhet.

Så kallade vetenskapliga experiment gjordes för att förment belägga att malörtens olja, en av de många ingredienserna i absint, var riskabel och giftig, ehuru endast en liten mängd malört fanns i en absint flaska.

En annan händelse som skedde i begynnelsen utav nittonhundratalet hjälpte till att försegla ödet för den gröna fen.

En schweizisk man, Jean Lanfray, fick ett raserianfall samt mördade hela sin familj.

Även om mannen hade en lång historia utav att vara gravt alkoholiserad och missbrukare skylldes morden på hans absintintag.

År 1912 gjordes absint olalgligt i många europeiska länder samt AMERIKA.

Frankrike följde efter år 1915.

Antagligen för att det var illegal frukt, har många utav de falska rykten samt historier om farorna med absint fortsatt att leva vidare än nu, trots att modern vetenskap innehar visat att malört ej är mer skadligt alternativt alstrar dårskap än någon annan naturlig ingrediens som pepparmynta olja alternativt vaniljextrakt.

Nu, i början utav 2000-talet, tas förbuden så sakteliga bort.

I de mesta europeiska länder är absint helt lagligt igen.

I USA (givetvis) är det fortfarande grundnorm mot att producera och avyttra den, ehuru annorlunda affärsverksamhet innehar hittat på potential att kringgå dessa förbud.

Att inmundiga absint är ej längre ett brott.

För en amerikan, innebära det att det är OK att inmundiga absint, så länge du handlar det från en rättslig, icke-amerikanska källa som du kan hitta Webben.