Absinthe, – den mest legendariska av samtliga drycker

Under hela historien om alkoholhaltiga drycker, hittar du ingen mer legendarisk än absint.


Klicka här.

De mesta människor innehar antagligen en basal medvetenhet om att absint är, men de flesta av dem känner till blott några sanna fakta om alkohol alternativt sprit och bara en bråkdel av dem innehar haft tillfälle att har ett glas av denna mystiska dryck före sej på bordet.

På grund av detta önskar jag med detta lilla inlägget presentera för eder läsare en del fakta om denna legendariska spritdryck samt se tillbaka på dess briljant förflutna.

Det var i Couvet, Schweiz på 1790-talet som en så kallad allfungerande tonic som kallades absint främst gjordes.

Mycket berusande samt smaksatt med anis, sägs absint ha varit uppfinningen utav Pierre Ordinaire, en doktor från Frankrike.

Men lokalbefolkningen i byn kommer ihåg att flera år innan Dr Ordinaire kom till platsen, var systrarna Henriod kända för att inneha tillverka en medicinsk tonic som bar en enorm likna med absint.

Ändå var det Ordinaire, ej Henriod systrar, som sålde formeln för absint tonicen till Dubied-Pernod familjen, som sedan etablerade den första kommersiella verksamheten i Couvet, ett absint destilleri.

Under de årtionden som följde började absint att gå miste sin bild som en läkemedelstonic och blev mer bekant för sina psykologiska effekter – stimulerande visioner, drömmar och för att ge inspiration till konstnärer.

Alltså legenden om den gröna fen kom på plats.

Ett realitet är att hon inspirerade så stora konstnärer och författare som Degas, Van Gogh, Picasso, Hemingway, Oscar Wilde samt Mary Shelley att alstra målningar och litteratur som har blivit tidlös i världens konst samt böcker.

När artonhundratalet gick mot sitt slut växte en lobby mot alkohol i allmänhet och mot absinthe i synnerhet.

Så kallade vetenskapliga experiment gjordes för att påstådd belägga att malörtens olja, en av de flera ingredienserna i absint, var farlig och giftig, ehuru endast en liten antal malört fanns i en absint butelj.

En annan evenemang som skedde i början av nittonhundratalet hjälpte till att försegla ödet för den gröna fen.

En schweizisk man, Jean Lanfray, fick ett raserianfall samt mördade hela sin familj.

Även om mannen hade en lång historia av att vara gravt alkoholiserad och missbrukare skylldes morden på hans absintintag.

År 1912 gjordes absint olalgligt i många europeiska länder samt USA.

Frankrike följde sedan år 1915.

Kanske för att det var förbjuden frukt, innehar många av de falska rykten och historier om farorna med absint fortsatt att leva vidare än idag, fastän modern vetenskap innehar visat att malört ej är mer skadligt eller framkallar vansinne än någon annan naturlig ingrediens som pepparmynta olja eller vaniljextrakt.

Nu, i början av 2000-talet, tas förbuden så sakteliga bort.

I de flesta europeiska länder är absint totalt lagligt åter.

I US OF AMERICA (givetvis) är det ännu grundnorm mot att alstra och avyttra den, även om olika affärsverksamhet innehar hittat på möjligheter att kringgå dessa förbud.

Att inmundiga absint är ej längre ett brott.

För en amerikan, innebär det att det är acceptabelt att dricka absint, så länge man handlar det från en juridisk, icke-amerikanska källa som man kan hitta Internet.