Archive for July, 2019


Kollodialt silvers alla fördelar

Silver i mycket grov fördelad form kallas för kollodialt silver. Så smått som mindre än 1000 nanometer kan de minsta partiklarna i kollodialt silver vara. Fastän det råder splittring kring kollodialts silvers kroppsliga effekt så har det hastigt blivit väldigt populärt inom branschen för hälsokost. Den påstådda fördelen med kollodialt silver är att det har […]

Read More...