Archive for July, 2017


Få ledning inför valet av kolsyremasin genom att läsa ett Wassermaxx test

För att få bättre inblick I vilken kolsyremaskin som bör väljas så kan man läsa några Wassermaxx test. Wassermaxx har många olika modeller ute på marknaden där den billigaste startar på omkring 500 kronor. Sodastream heter Wassermaxx stora konkurrent och är också det märke som flest personer associerar med konceptet att kolsyra vatten hemma. Sodastream […]

Read More...