Archive for June, 2016


Hälsofrämjande effekter med glukosamin

Är inte rörligheten som den bör? Känns leder och brosk slitna? För att kroppen och rörligheten ska fungera som den bör så krävs produktion av glukosamin. Det är ett ämne som i sin tur bidrar till framställning av hyaluronsyra som har smörjande verkning på leder och brosk. Glukosamin är alltså en del av ledväskans smörjämnen. […]

Read More...