Archive for February, 2016


Fängslande att brygga eget vin

Under längre tid har människor uppskattat vin och dess framställning Det finns antika traditioner av framställning av vin, och i nuvarande Iran har man hittat spår av vinframställning från 5000 f.Kr. När romarriket bredde ut sig flödade vinet och fram till idag har vinkonstens seder spridits och anammats av övriga världen. Det har därtill blivit […]

Read More...